Vi som jobbar här


Vi som arbetar här


 


För att driva Second Hand på bästa möjliga sätt väljer vi att  jobba konkret socialt.

Vi erbjuder en positiv vardagsgemenskap för alla i vår verksamhet.


Basen för vår verksamhet är frivilligarbete, de allra flesta som hjälper till på Second Hand

gör det som volontärer utan lön eller annan ersättning. Det är cirka trettio personer som ingår

i den gruppen, de flesta är med i någon av kyrkorna som är medlemmar i föreningen. Några

hjälper till flera gånger i veckan, andra någon/ några gånger i månaden, det varierar mycket

. I frivilliggruppen ingår kvinnor och män i olika åldrar, en del är pensionärer, andra daglediga och

många hjälper till på sin fritid, efter jobbet.


Tillsammans med de frivilliga medverkar ett varierande antal personer som är 

anvisade sysselsättning hos oss. De kommer till oss via arbetsförmedlingen,

försäkringskassan, arbetsmarknadsenheten, omsorgen och frivården.

De praktiserar  eller gör någon form av arbetsprövning/träning, eller avtjänar ett straff

genom samhällstjänst. Tiden som den som är anvisad stannar hos oss kan vara allt

från en månad till flera år. Gruppen anvisade är konstant cirka tio personer och vi brukar

ta emot fem till tio nya personer per år, varav flera stannar en kortare tid, några stannar ett, till flera år.


Utöver alla ovan nämnda har föreningen elva stycken medarbetare som är anställda, varav

tio stycken, med hjälp av olika former av lönebidrag. Föreståndaren är anställd på heltid av

föreningen för att samordna och leda verksamheten. Totalt sett är vi drygt femtio personer

som aktivt medverkar i Second Handverksamheten.


I det vardagliga arbetet är vi en enda stor grupp medarbetare. Det viktiga är inte om vi kommer

via försäkringskassan eller är volontärer, utan att vi tillsammans är med i en bra verksamhet,

alla behövs och alla kan bidra med något.


Du som skulle vilja börja arbeta hos oss som volontär är välkommen att komma och prata med

ordförande Leif Brohede


 


Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!


framförallt


Alla kan vara någon för en annan!