Om Oss


Om oss


        Föreningen Kyrkornas Hjälpande Hand i Skara är en ideell förening bestående av fyra kyrkor;

Betaniaförsamlingen, Missionsförsamlingen, Pingstförsamlingen och Skara Domkyrkoförsamling.

Föreningen grundades 1998 och butiken har hela tiden varit belägen mitt i Skara, på Hötorgsgatan.


        Föreningen är ekonomisk oberoende av församlingarna, vilket innebär att föreningen varken får

ekonomisk bidrag från, eller ger ekonomiskt bidrag till församlingarna.


        Församlingarnas aktiva roll är främst styrning av föreningen. Varje församling utser två

representanter var till styrelsen. Tillsammans med föreståndaren ansvarar styrelsen för

att verksamheten följer stadgar och visioner och är en informationslänk mellan Second Hand och församlingarna.