Bistånd


Bistånd


Vart?


Kyrkornas hjälpande hand i Skara ingår ej i någon insamlingsorganisation, utan är en fristående

förening med flertalet av Skaras kyrkor som medlemmar.


Vi skickar överskottet av vår försäljning till främst sju återkommande projekt. Varje medlemsförsamling har

ett projekt, förutom en församling som har två mindre projekt.


De övriga två projekten stöds av alla kyrkor gemensamt. Inga pengar går till kyrkornas egna verksamhet.

Mer information finns under rubriken Vart går pengarna?