Vart går pengarna?

 

Vart går pengarna

 

Till andra länder men även Skara!

 

Under flera av våra tidigare verksamhetsår har vi först och främst förmedlat överskottet av

försäljningen till bistånd utomlands. Vi har pö om pö flyttat vårt fokus till att även vilja ge

vårt bidrag till de lokala behoven vi har i vår egen stad.

 

 

Detta lokala engegemang har utvecklat sig genom att vi framförallt under de tre senaste

åren har tagit ett större socialt arbetsgivaransvar genom att vi tagit emot tio personer i olika sociala

anställningsformer. Dessa tjänster betalas först och främst av olika bidrag men även en del bekostas av oss.

 

Vi tar även mot många personer varje år som behöver praktik, arbets/ språkträning, olika sorter

s rehabilitering eller avtjäna samhällstjänst.

 

Totalt sett över året ser vi en tendens att överskottet kommer att fördela sig jämnt mellan

vårt lokala och globala biståndsengagemang.

 

Se nedan våra sedan flera år, återkommande projekt:

 

 

Hope for children

 

Arbetar för föräldralösa barn i Aurusha, Tanzania. Projektet stöds förutom av oss av bland annat

Pingstförsamlingen i Skara.

 

www.hopeforchildren.se

 

 

Katumbas vänner

 

Arbetar för att ge funktions-hindrade ungdomar utbildning i Kamtuba, Tanzania.

Projektet stöds förutom av oss av bland annat Skara Domkyrkoförsamling.

 

 

Flickskola i Karagwe

 

Arbetar för att ge flickor utbildning i Karagwe, Tanzania. Projektet stöds förutom

av oss av bland annat Skara Domkyrkoförsamling.

 

Läs mer via www.skarapastorat.se

 

 

Kongos barn

 

Arbetar för att ge ungdomar utbildning och stödjer dem socialt. Projektet

stöds förutom av oss av bland annat Missionsförsamlingen i Skara.

 

 

Ge för livet

 

Arbetar för att ge nödlidande människor sjukvård i Nepal. Projektet stöds förutom av oss

av bland annat Betaniaförsamlingen.

 

www.geforlivet.se

 

 

Slättmissionens hjälpande hand

 

Arbetar för att hjälpa barn och nödlidande familjer som lever i fattigdom och utanförskap

i Östeuropa, främst i Rumänien.

 

www.slattmissionenshjalpandehand.se

 

 

Vi har också ofta varit med och gett ekonomiskt bidrag till följande organisationer:

 

 

Amigos

 

Ankarstiftelsen

 

Barnsamariten

 

Familjens Hopp

 

Läkarmissionen

 

PMU

 

Radiohjälpen

 

Rapha mission